Informações da Guarda Civil da Espanha

Quando e como denunciar

A violência doméstica nunca pode ser silenciada. É muito importante denunciar desde o primeiro momento para poder garantir uma maior proteção das vítimas.
Para denunciar:
 • Ligação para 062 (Guardia Civil), 24h e 365 dias ao ano.
 • Expor diretamente para agentes que se encontrem de serviço. 
 • Declaración formal, indo para as dependências policiais.
Também estarão disponíveis os telefones institucionais e autonômicos, como o 112 ou 016, os quais oferecem assessoramento jurídiso e assistencial.

Fonte: https://www.guardiacivil.es/es/servicios/violenciadegeneroyabusoamenores/violenciagenero/index.html

Números de toda Espanha:
 • Guardia Civil: 062 (solicitar os serviços do EMUNE (DIRECCIÓN GENERAL DE ESPECIALISTAS MUJER-MENOR)
 • Policía Nacional: 091
 • Emergencias: 112
 • Información Instituto de la mujer: 900 19 10 10
 • Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género: 016
BARCELONA. Av. de la Libertad, 3. 93 316 45 04

TARRAGONA. Av. Lluis Companys, 10. 977 22 09 22

ASSOCIACIÓ DE DONES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.
Montsià, 9 (La Mora). Tarragona. 977219041

ASSOCIACIÓ ASSISTÈNCIA DONES AGREDIDES SEXUALMENT.
Balmés, 410. Barcelona. 93 487 57 60


COMUNIDAD VALENCIANA

CENTROS MUJER 24 HORAS. 900 58 08 88.
 • García Andreu, 12. Alicante
 • Mayor, 100, 2a,11a. Castellón
 • Salvador Giner, 4. Valencia

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER. 96 197 16 00


OFICINAS DE ASISTENCIA DE VÍCTIMAS DE DELITOS
 • ALICANTE. Edificio de los Juzgados. 96 528 75 73
 • CASTELLÓN. Palacio de Justicia. 96 435 61 48
 • ELCHE. Junto al Palacio de Justicia. 96 544 86 01
 • VALENCIA. Navarro Reverter, 2, 2o izq. 96 3865530

ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS DE VALENCIA. 96 352 36 96

TELÉFONO DA MULLER . 900 40 02 73

CENTRO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO Á MULLER
Av. Glasgow, 10. A Coruña. 981 28 20 24

FUNDACIÓN MUJER. Pza. de los Castaños. La Coruña. 981 29 40 97

ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS DE OURENSE. 988.23.87.12

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER. Manuel Iradier, 36. Vitoria (Gasteiz) 945 01 67 00


SERVICIO GRATUITO 24 HORAS DE ASISTENCIA LETRADA
 • Álava: 652 779 045
 • Bizkaia: 652 779 044
 • Gipuzkoa: 652 779 043
Fonte: http://mujer.terra.es/muj/articulo/donde-acudir-sufres-malos-tratos-9347.htm


Mais detalhes dos serviços na Catalunha:

900 900 120 contra la violència masclista.

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones:

 • Peticions d'informació de dones que viuen situacions de violència.
 • Peticions d'informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d'assistència a la violència contra les dones.
 • Sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.
 • Activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista (24h / 365 dies a l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar. Disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d'emergència, si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el rus, l'àrab, el romanès, el croat i el xinès (mandarí).

L'Institut Català de les Dones disposa de cinc seus territorials, distribuïdes arreu del territori de Catalunya.

Institut Català de les Dones - Barcelona
Pl. Pere Coromines, 1
Tel. 93 495 16 00 / Fax 93 321 61 11
Correu electrònic: icd@gencat.cat

Institut Català de les Dones - Lleida
Avinguda del Segre, 5
Tel. 973 70 36 00
icd.lleida@gencat.cat

Institut Català de les Dones - Terres de l ́Ebre
Tel. 977 44 12 34
icd.terresebre@gencat.cat

Institut Català de les Dones - Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Tel. 872 97 58 74
icd.girona@gencat.cat

Institut Català de les Dones - Tarragona
43003 Tarragona
Tel. 977 24 13 04
icd.tarragona@gencat.cat